Vízum do Číny

Pro vyřízení víza do Číny budete potřebovat cestovní pas s platností alespoň 6 měsíců po návratu z Číny a 2 volnými stránkami pro vízum, dále fotokopii pasu, vyplněnou „Žádost o vízum do Čínské lidové republiky“, kterou opatříte pasovou fotografií, a v neposlední řadě kopii zakoupené či rezervované zpáteční letenky.

Pokud budete žádat o vízum do Číny jako turista, musíte doložit detailní popis cesty po Číně, a to podle časového sledu, místa a památek, které navíc doplníte o informace ohledně ubytování. Jestliže se chystáte do Číny jako turista – student, je potřeba doplnit výše uvedené dokumenty o výpis z Vašeho bankovního účtu, který deklaruje dostatek finančních prostředků, a potvrzení o studiu. Pokud žádáte o vízum do Číny jako zaměstnanec, musíte si nachystat potvrzení o zaměstnání a souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené.

 

Také vyřízení žádosti o vízum do Číny za účelem obchodních cest není o nic méně byrokratické. Pro získání obchodního víza je zapotřebí pozvání od zvací společnosti nebo oficiální pozvání tzv. “Invitation Letter of Duly Authorized Unit”. Dále je třeba při vyřizování žádosti o vízum do Číny počítat s tím, že si konzulární pracovník může vyžádat ještě další dokumenty.

 

Vyřízení víza do Číny trvá obvykle týden, avšak je dobré začít s jeho vyřizováním již měsíc před odjezdem. Vízum je platné max. 90 dnů od jeho data vystavení, přičemž jeho délku platnosti určuje samotná ambasáda Čínské lidové republiky, která sídlí v Praze a kde si vízum musíte osobně vyzvednout.

Pokud se Vám nechce podstupovat toto zdlouhavé administrativní tažení, můžete využít služeb specializované společnosti, která se Vám o vyřízení víza do Číny postará. Navíc Vám zajistí cestovní pojištění a pozvání, postará se o rezervaci ubytování a nabídne Vám levné letenky do Číny.

 

Naši partneři nabízí vízum do Číny: www.cina-vizum-letenky.cz