Turistické vízum

Již od 2 265 Kč

Služební vízum

Již od 3 099 Kč

Levné letenky

Již od 4 777 Kč

Arrow
Arrow
Slider

Moskva, Petrohrad, Novgorod

 bus

Autobusový výlet do Skandinávie a Pobaltí nejen pohodlný, ale také vám umožní navštívit několik zemí a prozkoumat maximální turistické atrakce. Naše cesta mimo jiné umožní navštívit několik významných měst v Rusku. Nejznámějšími z nich jsou Moskva a Petrohrad. Moskva – kouzelné a úžasné město, které je hlavním městem Ruska. virtual reality glasses Petrohrad je pravděpodobně nejromantičtější město v Rusku. Klasické nábřeží a mosty, které se rozvedly v západu slunce za růžové mlhy, přidává tajemství a jemné kouzlo.

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den Odjezd v poledních hodinách z republiky. Transit přes Polsko.

2. den Ráno první zastávka v Litvě – prohlídka vodního zámku TRAKAI. Poté procházka nejvýznamnějšími pamětihodnostmi VILNIUSU, během které uvidíte Staré město (UNESCO), jehož největší a nejsložitější architektonický celek – komplex Univerzita Vilniusu. To je jedna z mála Vysokých škol v Evropě, která je stále používána ke svému původnímu účelu (od XVI. století).

3. den Navštívíme ŠIAULIAI – hospodářské a kulturní centrum severní Litvy. Podle legendy je městem slunce. Blízko města navštívíme Horu křížů – pahorek, posypaný kříži. Podle legendy, kdo ponechá na kopci kříž, tomu přispěje štěstí. Jeden z ukřižování ponechal papež Jan Pavel II, během své návštěvy Litvy. Následuje hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA. Riga je již dlouho hanzovní město, jsou zde vedle sebe budovy z různých stylů architektury: od středověké po moderní. Historické centrum města Rigy je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

4. den Odjezd do PETROHRADU. Ubytování v hotelu, individuální volno, První seznámení s městem.

5. den Ráno prohlídka zámku a zámeckého parku PETRODVORCE na jižním pobřeží Finského zálivu, letní rezidence Petra Velikého, která zahrnuje kromě Velké kaskádové vodní třídy několik parků a zahrad vytvořených v XVIII století.  Odpoledne pojedeme do Petrohradu –  prohlídka největší pravoslavné církve v Petrohradě – Sv. Izáka – z jejíž kopule lze spatřit nádhernou panoramu centra města. Okružní jízda městem, během které uvidíme: – křižník Auroru, známý pro jeho roli v říjnové revoluce roku 1917, Smolný klášter a další památky, individuální volno. Pokud budete chtít, máte možnost uvidět otevírání mostů na Něvě a projet se nočním městem romantickými místy.

6. Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU (UNESCO), po které navštívíme největší v Rusku a jeden z největších na světě, uměleckých a historických muzeí ERMITÁŽ. Pokud budete chtít, máte možnost lodní projížďky po Něvě. Navštívíme Petropavlovskou pevnost, která se nachází na Zaječím ostrově, a je historickém jádrem města.

7. den Prohlídka městečka PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo –  císařská rezidence, která je památkou městského umění s palácem Kateřiny I. Veliké. Návštěva paláce zahrnuje Jantarovou komnatu –  slavné dílo XVIII století, které zmizelo v průběhu druhé světové války a bylo kompletně zrekonstruováno. Následuje odjezd do jednoho z nejstarších a nejznámějších měst v Rusku – Velikého Novgorodu.  Toto Město neovlivnila mongolská invaze, proto je jedním z nejstarších ruských měst s jedinečnými památky antické architektury.

8. den Ráno pojedeme do starého ruského města TVER. Tam navštívíme klášter Otročenskij – ortodoxní klášter z XIII. století. Je jedním z největších klášterů ve městě, v němž se vedla tverská kronika. Prohlédneme i Velký palác – cestovní palác Kateřiny II, v němž se v současné době nachází oblastní galerie umění a historické a architektonické muzeum. Odjezd na ubytování.

9. den Návštěva Kremlu (UNESCO) – nejstarší části města, hlavního sociopolitického a historicko-uměleckého komplexu státu a oficiální rezidenci prezidenta Ruské federace. Během návštěvy prohlédneme chrámy: Blagověščenský, Uspenský, Archangelský, Car – dělo, Car – zvon. Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého. Večerní procházka městem včetně Starého Arbatu – na kterém se nachází ruská podoba amerického “Avenue of Stars”.

10. den V dopoledních hodinách navštívíme duchovní centrum ruského pravoslaví a mnišství – Trojickosergijevský klášter UNESCO –  největší ruský pravoslavný klášter, který se nachází ve městě Sergiev Posad. Odpoledne máte možnost návštěvy Treťjakovské galerie – muzeum umění v Moskvě, které má jednu z největších světových sbírek ruského umění.

11. den Dokončení prohlídky Moskvy včetně znovu postaveného chrámu Krista Spasitele, ve kterém byla předvena kontroverzní punková modlitba Pussy Riot, památník Petra Velikého, prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), který je aktivním klášterem a zároveň pobočkou Státního historického muzea. Odpoledne se s Moskvou rozloučíme a odjedeme směrem na “Město vojenské slávy” Velikie Luki na ubytování.

12. den Ráno následuje cesta do Kaunasu významného průmyslového a kulturního centra Litvy. Při procházce ulicemi města, uvidíme mnoho starých kostelů a katedrál, jakož i staveb, které byly postaveny na přelomu devatenáctého – dvacátého století. Hlavním symbolem města zůstává Kaunas Hrad – obranná stavba, která byla postavena na počátku 14. století.

13. den Ráno odjezd přes Polsko do republiky, předpokládaný příjezd v pozdních večerních až časných ranních hodinách

 

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, 11x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 11x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Cena nezahrnuje:

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

skupinové turistické vízum do Ruska.

 

Upozornění: 3lůžkový pokoj není na všech hotelech možný, někde je 2lůžkový pokoj s přistýlkou.

Kontaktujte nás zde