Turistické vízum

Již od 2 265 Kč

Služební vízum

Již od 3 099 Kč

Levné letenky

Již od 4 777 Kč

Arrow
Arrow
Slider

Moskva a Petrohrad

letadlo, vlak

Moskva a Petrohrad byli vždy scény významných historických a politických událostí, jsou centry vědeckého a kulturního života Ruska. Obrazně řečeno, Rusko má dvě hlavních města. Tyto dvě moderní města se skutečným ruským charakterem navštívíme během našeho srpnového zájezdu.

Program zájezdu:

1. den Odletíme z Prahy s českým průvodcem do Moskvy. V poledne přílet, transfer do hotelu, ubytování. První seznámení s městem.

2. den Návštěva Kremlu (UNESCO) – nejstarší části města hlavní sociopolitické a historicko-umělecké komplexy státu a oficiální rezidenci prezidenta Ruské federace. Během návštěvy prohlídneme chrámy: Blagověščenský, Uspenský, Archangelský, Car – dělo, Car – zvon, kremelskou ZbrojniciOružejnaja palatavirtual reality headset– moskevské muzeum-pokladnici. Dále prohlédneme chrám Krista Spasitele, ve kterém byla předena kontroverzní punková modlitba Pussy Riot, památník Petra Velikého a Rudé náměstí s chrámem Vasila Blaženého. Projdeme centrem Moskvy včetně nejslavnější moskevské ulice – Starého Arbatu – na které se nachází ruská podoba amerického “Avenue of Stars”.

3. den Navštívíme Trojickosergijevský klášter UNESCO –  největší ruský pravoslavný klášter, který se nachází ve městě Sergiev Posad. Po návratu do Moskvy prohlídka Novoděvičího kláštera (UNESCO), který je aktivním klášterem a zároveň pobočkou Státního historického muzea. Večer odjedeme rychlovlakem do Petrohradu. Po příjezdu do Petrohradu, kolem jedenácté hodiny, transferem se dostaneme do hotelu.

4. den Prohlídka města PETROHRAD (UNESCO), během které uvidíme například křižník Auroru, známý pro jeho roli v říjnové revoluci roku 1917 a navštívíme největší v Rusku a jedno z největších muzeí na světě, ERMITÁŽ, kde výhradně prohlížíme i BRILIANTOVOU KLENOTNICI, se šperky ze sbírek členů carské rodiny Romanovců a zlatými klenoty zdobenými šperky od Fabergé, známého vynikajícími velikonočními vejci. Pokud budete chtít, máte možnost lodní projížďky po Něvě.

5. den Navštívíme městečko PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo –  císařská rezidence, která je památkou městského umění s palácem Kateřiny I. Veliké. Prohlídka paláce zahrnuje Jantarovou komnatu –  slavné dílo XVIII století, které zmizelo v průběhu druhé světové války a bylo kompletně zrekonstruováno. Po návratu do Petrohradu navštívíme Jusupovský palác jedinečný architektonický celek XVIII-XX století, je historickou a kulturní památkou federálního významu, se proslavil jako “encyklopedie” šlechtického interiéru Petrohradu. Pokud budete chtít, chtít, máte možnost vidět otevírání mostů na Něvě a projet nočním městem romantickými místy.

6. den Prohlídka zámku a zámeckého parku PETRODVORCE na jižním pobřeží Finského zálivu, letní rezidence Petra Velikého, která zahrnuje kromě Velké kaskádové vodní třídy několik parků a zahrad vytvořených v XVIII století. Po návratu do Petrohradu následuje procházka městem vč. prohlídky největší pravoslavné církve v Petrohradě – Sv. Izáka – z jejíž kopule lze spatřit nádhernou panoramu centra města. Navštívíme Petropavlovskou pevnost, která se nachází na Zaječím ostrově, a je historickém jádrem města.

7. den Ráno odlet do Prahy

Cena zahrnuje:

Leteckou dopravu Praha – Moskva, Petrohrad – Praha, letištní taxy, transfery z/na letiště a z rychlovlaku na hotel, lístek rychlovlakem Moskva – Petrohrad, dopravu na výlety – Sergijev Posad, Petrodvorce, Puškin, 6x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x v Moskvě, 4x v Petrohradě), 6x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu.

Cena nezahrnuje:

Vstupné včetně rezervačních poplatků, fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

Skupinové turistické vízum do Ruska.

Poznámka:

3lůžkový pokoj není na hotelech možný, pouze 2lůžkový pokoj s přistýlkou. Možnost zajištění večeří přímo v hotelu našim průvodcem – orientační cena jedné večeře formou švédského stolu je cca 12 Eur/os.

Kontaktujte nás zde