Turistické vízum

Již od 2 265 Kč

Služební vízum

Již od 3 099 Kč

Levné letenky

Již od 4 777 Kč

Arrow
Arrow
Slider

Petrohrad – klenot na Něvě

 letadlo

Do toho krásného města na Něvě není možné se nezamilovat na první pohled, když ještě během přistání z okna letadla uvidíte nádhernou panoramu Petrohradu: úzké ulice, náměstí, zlaté věže a kopule, kde řeky a kanály rozdělují město do mnoha malých a velkých ostrovů. Avšak pro pocit silné a pravé lásky byste měli spatřit objekt svého obdivu zblízka. Nabízíme zájezd, během kterého budete mít možnost dozvědět se o tomto městě a jeho různých stranách a uvidět všechno na vlastní oči. 

 

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den Odlet z Prahy s českým průvodcem do Petrohradu. Po příletu transfer do hotelu. Večer máte možnost uvidět otevírání mostů na Něvě a projet nočním městem romantickými místy.

 2. den Prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, jako například křižník Aurora, známý pro jeho roli v říjnové revoluci roku 1917 a navštívíme největší v Rusku a jeden z největších na světě, uměleckých a historických muzeí ERMITÁŽ, kde výlučně shlédneme i BRILIANTOVOU KLENOTNICI, v níž uvidíme šperky ze sbírek členů carské rodiny Romanovců a zlaté klenoty zdobené šperky od Fabergé, známého vynikajícími velikonočními vejci. Máte možnost lodní projížďky po Něvě.

3. den Navštívíme městečko PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo –  císařská rezidence, která je památkou městského umění s palácem Kateřiny I. Veliké. Prohlídka paláce zahrnuje Jantarovou komnatu –  slavné dílo XVIII století, které zmizelo v průběhu druhé světové války a bylo kompletně zrekonstruováno. Zastavíme se u carského sídla v Gatčině. Architektura Gatčina je jednou z památek ruské kultury městského plánování XVIII – XIX století.

Hlavní atrakcí města – palác a park, ústředním prvkem je velký Gatčinský Palác. Další významnou stavbou je Převorský palác. Kolem nějž je Priory Park. V městských parcích jsou umístěny zařízení a pavilony, které představují architektonické a historické hodnoty, z nichž nejznámější je Břízový Dům a Pavilón Venuše.

4. den Po snídani návštěva Jusupovského paláce, jedinečného architektonického celku XVIII-XX století, který je historickou a kulturní památkou federálního významu, proslavil se jako “encyklopedie” šlechtického interiéru Petrohradu. Návštěva Ruského muzea – architektonické památky vysokého klasicismu – Emíiru. Toto muzeum je prvním státním muzeem ruského umění v Rusku. Večer máte možnost navštívit představení v jednom z nejstarších divadel v Rusku –  Alexandrijském divadle.

5. den Prohlídka zámku a zámeckého parku PETRODVORCE na jižním pobřeží Finského zálivu, letní rezidence Petra Velikého, která zahrnuje kromě Velké kaskádové vodní třídy několik parků a zahrad vytvořených v XVIII století. Návrat do Petrohradu a pěší prohlídka města vč. největší pravoslavné církve v Petrohradě – Sv. Izáka – z jejíž kopule lze spatřit nádhernou panoramu centra města. Navštívíme Petropavlovskou pevnost, která se nachází na Zaječím ostrově, a je historickým jádrem města.

6. den Ráno odlet do Prahy.

Cena zahrnuje:

leteckou dopravu Praha – Petrohrad – Praha, letištní taxy, transfer z/na letiště, dopravu autokarem na výlety – Petrodvorce, Puškin, 5x ubytování – hotel*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 5x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Cena nezahrnuje:

vstupné vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

skupinové turistické vízum do Ruska.

Poznámka: 3lůžkový pokoj není na hotelu možný, pouze 2lůžk. pokoj s přistýlkou. Možnost zajištění večeří přímo v hotelu našim průvodcem – orientační cena jedné večeře formou švédského stolu je cca 12 Eur/os.

Kontaktujte nás zde