Turistické vízum

Již od 2 265 Kč

Služební vízum

Již od 3 099 Kč

Levné letenky

Již od 4 777 Kč

Arrow
Arrow
Slider

Petrohrad, NP Kurská Kosa

 bus

Náš zájezd vás naplní pozitivními emocemi. Tentokrát navštívíme nejhezčí město Ruska – Petrohrad. Téměř tři století toto město bylo “Oknem Ruska do Evropy”, stejně jako na začátku obchodní cesty, která spojovala západ s byzantskou Říší. Naší cestou mimo toto krásné město uvidíme několik pobaltských měst a jejich okolí, okouzlující národní park a unikátní skanzen.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den Náš zájezd začíná polední cestou přes Polsko do Litvy.

2. den Dopolední příjezd do Kalipédy – vstupní brána do Kurské kosy. Krátkým trajektem se dostaneme přes průliv do Národního parku KURSKÁ KOSA –  písečný výběžek (délkou 100 km), který se nachází na pobřeží Baltského moře a Kurské laguny. Navštívíme Vrch čarodějnic – s dřevěnými sochami, naleziště jantaru, borové lesy, rybářské vesnice. Smiltyna – místo, kde je krásná pláž. Ubytování v Kalipédě.

3. den Návštěva ŠIAULIAI – hospodářského a kulturního centra severní Litvy. Podle legendy je městem slunce. Navštívíme Horu křížů – pahorek, posypaný kříži. Podle legendy, kdo ponechá na kopci kříže, tomu přinese štěstí. Jedno z ukřižování tam ponechal papež Jan Pavel II, během své návštěvy Litvy. Následuje prohlídka hlavního města Lotyšska a největšího města Pobaltí RIGY. Riga je již dlouho hanzovním městem, tady jsou vedle sebe budovy z různých stylů architektury: od středověké do moderní. Historické centrum města Rigy je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

4. den Prohlídka TALLINU. Historické centrum Tallinn – okouzlující mix středověkých uliček a věží. Chcete-li se podívat do minulosti Tallinnu, musíte projit městem, a uvidíte katedrálu z roku 1900 s cibulovitou kupolí nebo se projdete v historickém parku v blízkosti radnice. Věž kostela sv. Olafa byla kdysi považována za nejvyšší na světě.

5. den Prohlídka zámku a zámeckého parku PETRODVORCE na jižním pobřeží Finského zálivu, letní rezidence Petra Velikého, která zahrnuje kromě Velké kaskádové vodní třídy několik parků a zahrad vytvořených v XVIII století. Ubytování v Petrohradu.

6. den Procházka nejvýznamnějšími pamětihodnostmi PETROHRADU, poté navštívíme největší v Rusku a jeden z největších na světě, uměleckých a historických muzeí ERMITÁŽ, Petropavlovská pevnost, katedrálu sv. petra a Pavla. Pokud budete chtít, máte možnost lodní projížďky po Něvě. Fakultativní projížďka městem. Ubytování.

7. den Pokračujeme prohlídkou města Petrohradu – náměstí sv. Izáka a  katedrálu sv. Izáka. Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku. Možnost individuálního volna. Fakultativní možnost prohlídky otevírání mostů na Něvě, chrám sv. Mikuláše…

8. den Navštívíme městečko PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo –  císařská rezidence, která je památkou městského umění s palácem Kateřiny I. Veliké. Prohlídka paláce zahrnuje Jantarovou komnatu –  slavné dílo XVIII století, které zmizelo v průběhu druhé světové války a bylo kompletně zrekonstruováno. Odjezd do města PSKOV – jednoho z nejstarších měst v Rusku. Starověký Pskov skýtá v sobě historické památky ruské země. Obyvatelé Pskova mají rádi starobylé tradice, předávají je na svým dětem a zachovávají je pro budoucí pokolení.

9.den Odjezd do  Vilniusu. Odpoledne prohlídka dlážděné uličky Starého města, kostel sv. Anny, Katedrální náměstí (klasicistní katedrála), věž na vrchu Gediminas.

10. den Po snínadi odjezd přes Polsko do republiky. Předpokládaný příjezd do ČR kolem 22 hod.

Dopravu luxusním klimatizovaným autobusem, trajekt na Kurskou kosu a zpět, 10x ubytování – hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 10x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu.

Cena nezahrnuje:

vstupné vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Příplatek:

Fakult. skupinové turistické vízum do Ruska.

Upozornění: 3lůžk. pokoj na hotelech není možný, pouze 2lůžk. s přistýlkou

Kontaktujte nás zde