Turistické vízum

Již od 2 265 Kč

Služební vízum

Již od 3 099 Kč

Levné letenky

Již od 4 777 Kč

Arrow
Arrow
Slider

Petrohrad a okruh pobaltskými státy

 bus, trajekt

Spolu s námi můžete navštívit nejen tři hlavní pobaltská města a jejich předměstí, ale také jedno další magické město na břehu Finského zálivu, kulturní hlavní město Ruska – Petrohrad. Tento zájezd vám umožní naučit základním historickým a architektonickým památkám, kultuře a tradicím v pobaltských zemích a dobře odpočinout.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den Odjezd v poledních hodinách z republiky, transit přes Polsko.

2. den Ráno první zastávka v Litvě – prohlídka vodního zámku TRAKAI. Poté procházka nejvýznamnějšími pamětihodností VILNIUSU, během které uvidíte Staré město (UNESCO), jehož největší a nejsložitější architektonický celek je komplex Univerzita Vilniusu. To je jedna z mála Vysokých škol v Evropě, která je stále používána k prvnímu účelu budovy (od XVI. století).

3. den Odjezd do města ŠIAULIAI – hospodářského a kulturního centra severní Litvy. Podle legendy je městem slunce. Navštívíme Horu křížů – pahorek, posypaný kříži. Podle legendy, kdo ponechá na kopci kříže, tomu přispěje štěstí. Jedno z ukřižování tam ponechal papež Jan Pavel II, během své návštěvy Litvy. Následuje prohlídka hlavního města Lotyšska a největšího města Pobaltí RIGY. Riga je již dlouho hanzovní město, tady jsou vedle sebe budovy z různých stylů architektury: od středověké po moderní. Historické centrum města Rigy je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

4. den Odjezd k prohlídce TALLINU. Historické centrum Tallinnu – okouzlující mix středověkých uliček a věží.

Chcete-li se podívat do minulosti Tallinnu, musíme projit městem, a uvidíme katedrálu z roku 1900 s cibulovitou kupolí nebo se projdeme s davem v historickém parku v blízkosti radnice. Věž kostela sv. Olafa byla kdysi považována za nejvyšší na světě. V pozdních odpoledních hodinách odjedeme trajektem do Helsinek.

5. den Navštívíme hlavní finské město HELSINKY – jde o náladový mix, který se projevuje ve vnějším vzhledu města, v jeho architektuře, kuchyni a kulturních tradicích. Stará čtvrť zde zabírá malou plochu, a zbytek prostoru je vyhrazen pro stylové, moderní budovy a elegantní mosty. Přemístíme se do města LAHTI, které je známé jeho mistrovstvím světa v lyžování “Salpausselyan kisat”. Pokračujeme cestou na ubytování do oblasti Savonlinny.

6. den Po snídani příjezd do jednoho z nejstarších finských osad SAVONLINNY, zastávka u vodního hradu Olavinlinna –první švédské pevnosti, která byla postavena s očekáváním konfrontaci střelného dělostřelectva. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.

7. den Procházka hlavními turistickými památkami PETROHRADU (UNESCO), poté navštívíme v Rusku největší a jedeno z největších na světě, uměleckých a historických muzeí ERMITÁŽ. Pokud budete chtít, máte možnost lodní projížďky po Něvě.  Následuje návštěva Petropavlovské pevnosti, která se nachází na Zaječím ostrově, a je historickým jádrem města.

Okružní jízda městem, během které uvidíme: křižník Auroru, známý pro jeho roli v říjnové revoluce roku 1917, Smolný klášter a další památky.

8. den Prohlídka zámku a zámeckého parku PETRODVORCE na jižním pobřeží Finského zálivu, letní rezidence Petra Velikého, která zahrnuje kromě Velké kaskádové vodní třídy několik parků a zahrad vytvořených v XVIII století. Odpoledne prohlídka největší pravoslavné církve v Petrohradě – Sv. Izáka – z jejíž kopule lze spatřit nádhernou panoramu centra města.

9. den Navštívíme městečko PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo –  císařskou rezidenci, která je památkou městského umění s palácem Kateřiny I. Veliké. Prohlídka paláce zahrnuje Jantarovou komnatu –  slavné dílo XVIII století, které zmizelo v průběhu druhé světové války a bylo kompletně zrekonstruováno.  V podvečerních hodinách odjezd ke krátké prohlídce jednoho z nejstarších měst v Rusku PSKOVU.

10. den Navštívíme významné průmyslové a kulturní centrum Litvy – město KAUNAS. Při procházce ulicemi města, uvidíme mnoho starých kostelů a katedrál, jakož i staveb, které byly postaveny na přelomu devatenáctého – dvacátého století. Hlavním symbolem města zůstává Kaunas Hrad – obranná stavba, která byla postavena na počátku 14. století.

11. den Přes polské území odjíždíme do republiky. Předpokládaný příjezd do ČR v pozdních nočních až časných ranních hodinách.

 

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, trajekt Tallin – Helsinky, 9x ubytování – hotely*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 9x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu str. 2 katalogu

Cena nezahrnuje:

vstupné vč. rezervačních poplatků,  fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

skupinové turistické vízum do Ruska.

Kontaktujte nás zde