Turistické vízum

Již od 2 265 Kč

Služební vízum

Již od 3 099 Kč

Levné letenky

Již od 4 777 Kč

Arrow
Arrow
Slider

Stockholm – Helsinky – Petrohrad

bus, trajekt

Plavba vedle pobřeží Baltského moře nenechá nikoho lhostejným. Malé ostrovy a malebné fjordy, malé rybářské vesnice s řadami barevných lodí v přístavu a města s výraznou architekturou, kde můžete vidět skutečné středověké hrady – to vše a mnohem víc udělá dojem i na zkušené cestovatele. Cesta po pobaltských státech vás přepraví zpět v čase na několik století, kdy stateční rytíři bojovali o srdce krásných dam. Místo kde gotické katedrály proráží svými štíhlými věžemi vysoké modré nebe. Petrohrad je právem považován za jedno z nejkrásnějších evropských měst. “Severní kapitál ” Ruska není jen muzeem pod širým nebem, ale i ztělesněním posledních tři sta let ruské historie. To všechno a mnohem více uvidíte během našeho severního zájezdu.

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den Odjezd v časných ranních hodinách z republiky, transit přes Německo do Rostocku, nalodění na trajekt Rostock – Trelleborg, plavba Baltským mořem do Švédska.

2. den Ráno prohlídka švédského hlavního města – STOCKHOLM – Staré Město: královský palác, pozorovací paluby, radnice, katedrála Dome, Knight Island, Muzeum potopené lodi “Vasa” a večer nalodění na trajekt do Finska (ubytování ve 4lůžk. kajutách).

3. den Ráno snídaně na lodi, vylodění a z přístavu Turku, pokračujeme cestou směr HELSINKY. Toto město je náladovým mixem, který se projevuje ve vnějším vzhledu města, v jeho architektuře, kuchyni, kulturních tradicích. Stará čtvrť zde zabírá malou plochu, a zbytek prostoru vyhrazen pro stylové, moderní budovy a elegantní mosty. Pokračujeme na ubytování do oblasti Savonlinny.

4. den Návštěva letoviska – SAVONLINNY. Na ostrově v blízkosti, kterého se zastavíme u středověkého švédského hradu Olavinlinny. V podvečerních hodinách příjezd do PETROHRADU, ubytování a osobní volno.

5. den Procházka nejvýznamnějšími pamětihodnostmi PETROHRADU (UNESCO), po které navštívíme největší v Rusku a jeden z největších na světě, uměleckých a historických muzeí ERMITÁŽ. Pokud budete chtít, máte možnost využít lodní projížďky po Něvě. Navštívíme Petropavlovskou pevnost, která se nachází na Zaječím ostrově, a je historickým jádrem města. Okružní jízda městem – během které uvidíme: křižník Auroru, známý pro jeho roli v říjnové revoluci roku 1917, Smolný klášter a další památky.

6. den Prohlídka zámku a zámeckého parku PETRODVORCE na jižním pobřeží Finského zálivu, letní rezidence Petra Velikého, která zahrnuje kromě Velké kaskádové vodní třídy několik parků a zahrad vytvořených ve XVIII století. Odpoledne navštívíme největší pravoslavnou církev v Petrohradě – Sv. Izáka – z jejíž kopule lze spatřit nádhernou panoramu centra města. Procházka Něvským prospektem, individuální volno.

7. den Navštívíme městečko PUŠKIN u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo –  císařská rezidence, která je památkou městského umění s palácem Kateřiny I. Veliké. Prohlídka paláce zahrnuje Jantarovou komnatu –  slavné dílo XVIII století, které zmizelo v průběhu druhé světové války a bylo kompletně zrekonstruováno.   Odjezd na ubytování do Tallinu.

8. den TALLIN (UNESCO) –  Historické centrum Tallinnu – okouzlující mix středověkých uliček a věží. Chcete-li se podívat do minulosti Tallinnu, musíme projit městem, a uvidíme katedrálu z roku 1900 s cibulovitou kupolí nebo se projdeme v historickém parku v blízkosti radnice. Věž kostela sv. Olafa byla kdysi považována za nejvyšší na světě.  Odpoledne odjedeme na ubytování do Rigy.

9. den Hlavní město Lotyšska a největší město Pobaltí RIGA. Riga je již dlouho hanzovní město, tady jsou vedle sebe budovy z různých stylů architektury: od středověké do moderní. Historické centrum města Rigy je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce města následuje odjezd na ubytování do Vilniusu.

10. den Procházka nejvýznamnějšími pamětihodnostmi VILNIUSU, během které uvidíte Staré město (UNESCO), jehož největší a nejsložitější architektonický celek – komplex Univerzita Vilniusu. To je jedna z mála Vysokých škol v Evropě, která je stále používána k prvnímu účelu budovy (od XVI. století). Odpoledne odjezd do republiky.

11. den Předpokládaný příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje:

dopravu lux. klim. busem, trajekty Rostock – Trelleborg a Stockholm – Turku, 8x ubytování – 7x ubytování hotely*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kabina na trajektu, 8x snídani formou bufetu, průvodce, komplex. pojištění vč. storna zájezdu.

Cena nezahrnuje:

vstupné vč. rezervačních poplatků, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“

Fakultativní příplatek:

skupinové turistické vízum do Ruska.

Upozornění: 3lůžkový pokoj není na všech hotelech možný, někde je 2lůžkový pokoj s přistýlkou.

Kontaktujte nás zde