Služební vízum do Ruska

Pracovní vízum do Ruska

Pracovní povinnosti jsou různorodé a může se stát, že po Vás bude chtít zaměstnavatel vycestování do zahraničí. V takovém případě budete potřebovat pracovní vízum. Pokud musíte vycestovat náhle, můžete narazit na komplikace spojené s vyřizováním tohoto typu víza.

Pracovní vízum do Ruska se vyřizuje podobně jako jiná ruská víza. To znamená, že vízum Vám vydá příslušný konzulát. V České republice se jedná o ruský konzulát v Brně, Praze nebo v Karlových Varech. Tento typ víza má platnost zpravidla tři měsíce a můžete si jej prodloužit přímo v Rusku.

Pracovní vízum do Ruska bude mít následující postup vyřízení. Nejprve si musíte podat žádost (tato žádost se nazývá vízová anketa) spolu s dalšími dokumenty. Těmi jsou aktuální fotografie, pozvání (pro pracovní vízaVám ji vystaví firma, kterou chcete navštívit), cestovní pas včetně jeho kopie (pas musí být platný ještě 6 měsíců po plánovaném návratu) a nakonec ještě kopie zdravotního pojištění, které je platné v Rusku.

Pracovní vízum do Ruska může být vystaveno na dva roky až pět let. Nepleťte si jej však s vízem služebním, které vám neumožní pobyt bez omezení.

Pracovní vízum se bude tak jako jiná víza vystavovat přibližně deset dní až dva týdny. Pokud na něj spěcháte a potřebujete své vízum dříve, je zde možnost vyřídit jej expresně, ale připlatíte si až dvojnásobek standardní ceny. Obecně mají víza různý počet vstupů na území Ruské federace – můžete mít vízum s jedním nebo dvěma vstupy, nebo i vícevstupové. Zkontrolujte si tuto skutečnost ještě před odjezdem.

Pracovní vízum do Ruska není jediným druhem víza, jak již bylo zmíněno. Můžete si zažádat ještě o vízum služební, tranzitní, studijní, návštěvní nebo turistické vízum. Jakákoliv víza si vždy vyřizujte včas před odjezdem a počítejte i s takovými nepříjemnostmi jako je neplatný pas nebo nutnost se jít znovu vyfotit. Tyto skutečnosti Vám mohou vydání víza značně prodloužit.