Víza – druhy

Druhy víz na cesty do Ruské federace

Do Ruské federace se v současnosti vydává několik druhů víz: turistické, služební, návštěvní, tranzitní, pracovní, studijní atp. Druhy víz se od sebe liší především účelem a parametrem vstupu a působením na území Ruska. Tyto rozdíly ovlivňují i cenu víz, druh pozvání atp. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Turistické vízum (pozvání od turistické agentury/hotelu)

Užívá se ke krátkým jednorázovým návštěvám turistického charakteru. Často ho využívají i klienti, kteří v rámci návštěvy Ruska řeší i obchodní nebo jiné podnikatelské aktivity. Vízum se vydává na dobu max. 30 dnů. Podklady pro vyřízení jsou: Turistický voucher, vyplněná vízová anketa, fotografie, potvrzení o pojištění, pas a kopie pasu (stránka s údaji o žadateli). Více o podkladech:

Podklady pro vízum
Objednat turistické vízum do Ruska
Spočítat cenu turistického víza

Služební vízum

Užívá se k dlouhodobým a častým návštěvám obchodního nebo pracovního charakteru. Nejedná se však o pracovní vízum! Služební vízum se vydává na dobu od 3 měsíců až do 12 měsíců. Podklady pro vyřízení jsou: služební pozvání, vyplněná vízová anketa, fotografie, potvrzení o pojištění, pas a kopie pasu (stránka s údaji o žadateli). Více o podkladech:

Podklady pro vízum
Objednat služební vízum do Ruska
Spočítat cenu služebního víza

Pracovní vízum

Pracovní vízum do Ruska může být vystaveno na dva roky až pět let. Nepleťte si jej však s vízem služebním, které vám neumožní pobyt bez omezení. Podklady pro vyřízení jsou: pozvání od dané firmy, vyplněná vízová anketa, fotografie, potvrzení o pojištění, pas a kopie pasu (stránka s údaji o žadateli). Více o podkladech:

Podklady pro vízum
Objednat pracovní vízum do Ruska

Návštěvní vízum (pozvání od soukromé osoby)

Užívá se ke krátkým jednorázovým návštěvám soukromého charakteru. Vízum se vydává na dobu max. 90 dnů. Podklady pro vyřízení jsou: Pozvání od soukromé osoby, vyplněná vízová anketa, fotografie, potvrzení o pojištění, pas a kopie pasu (stránka s údaji o žadateli). Více o podkladech:

Podklady pro vízum

Tranzitní vízum

Užívá se za účelem průjezdu RF do další země nebo přestupu na jiné letiště. Vízum se vydává na dobu 48 hodin. Podklady pro vyřízení jsou: vyplněná vízová anketa, fotografie, potvrzení o pojištění, pas a kopie pasu (stránka s údaji o žadateli), doklad o udělení víza do třetí země/letenka/jízdenka. Podle dodané letenky, jízdenky, víza do třetí země se určí platnost tranzitního víza a počet vstupů. Více o podkladech:

Podklady pro vízum

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat: Kontakt ruská víza.