Aktuální informace

Upozorňujeme na změnu adresy naší kanceláře v Praze. Nově se na vás těšíme v kanceláři AZZURRA TOURS s.r.o., Za Poříčskou branou 4, 186 00 Praha.

Požadavky na dokladové fotografie
Je potřeba dodávat aktuální dokladové fotografie k žádosti o vízum (ne starší 6 měsíců a na bílém pozadí). Jakákoliv jiná varianta vede k pozastavení nebo zamítnutí udělení víza.

Uzavření Ruského konzulátu a vízových center v roce 2020
Z důvodu státních svátků se následující dny nezapočítávají do doby vyřízení víza:

1. 1. – 8. 1. 2020 – Nový rok a ruské pravoslavné Vánoce
24. 2. 2020 – Den obrany vlasti
9. 3. 2020 – Mezinárodní den žen
1. 5. – 5. 5. 2020 – Svátek jara a práce
11. 5. 2020 – Den Vítězství
12. 6. 2020 – Den Ruska
4. 11. 2020 – Den národní jednoty

Ve výše uvedené dny platí v naší pobočce standardní otevírací doba a přijímáme žádosti o vízum. Vyřízení víza je však o tyto dny zpožděno z důvodu uzavření Ruského konzulátu a vízových center.