Aktuální informace

Požadavky na dokladové fotografie
Je potřeba dodávat aktuální dokladové fotografie k žádosti o vízum (ne starší 6 měsíců a na bílém pozadí). Jakákoliv jiná varianta vede k pozastavení nebo zamítnutí udělení víza.

Uzavření Ruského konzulátu a vízových center v roce 2019
Z důvodu státních svátků se následující dny nezapočítávají do doby vyřízení víza:

1. 1. – 8. 1. 2019
8. 3. 2019
1. 5. – 3. 5. 2019
9. 5. – 10. 5. 2019
12. 6. 2019
4. 11. 2019

Ve výše uvedené dny platí v naší pobočce standardní otevírací doba a přijímáme žádosti o vízum. Vyřízení víza je však o tyto dny zpožděno z důvodu uzavření Ruského konzulátu a vízových center.