Podklady pro vízum do Ruska

Podklady pro vízum

Co musíte přinést, aby Vám mohlo být vízum uděleno:

  1. Vyplněná vízová anketa a fotografie (občané USA, UK, KANADA a GRUZIE vyplní jinou anketu)
  2. Pozvání (můžeme zajistit my)
  3. Potvrzení o cestovním pojištění (můžeme zajistit my)
  4. Pas a kopii pasu

Vízová anketa

Vízová anketa se vyplňuje on-line zde: visa.kdmid.ru, po vyplnění se vygeneruje pdf soubor a vytiskne a podepíše. Tuto vytištěnou vízovou anketu nám předáte.

Fotografie

Fotografie musí splňovat následující požadavky

  • Rozměry fotografie 3,5 cm x 4,5 cm. Pokud budete mít anketu z našeho webu, nelepte ji na anketu!!! Pouze přiložte k žádosti.
  • Fotografie nesmí být starší 6 měsíců
  • Snímek musí být pouze na bílém pozadí
  • Fotografie musí být pořízena zepředu /ánfas/.
  • Tvář musí být uprostřed fotografie. Výraz tváře má být neutrální. Nemračte se a neusmívejte se. Rty mají být sevřené.
  • Je zakázáno fotografovat se v brýlích proti slunci

Cestovní doklad

Cestovní pas musí být platný a v řádném stavu. Pro vlepení víza do pasu je zapotřebí mít alespoň 1 dvoustránku volnou. Pas musí být platný ještě minimálně půl roku po uváděném návratu z RF.

Pojištění

Pojištění, žadatel musí předat kopii nebo originál cestovního pojištění na dobu celého pobytu platného na území Ruské federace (v současnosti zařizuje většina pojišťoven v ČR). Rádi pro Vás zajistíme my. 

Kopie VISA karty ani kartička pojištěného již nestačí. Je potřeba vyžádat si od banky potvrzení o cestovním pojištění.

Pozvání

Pozvání vystavují různé organizace, žadateli o pozvání mohou být právnické i fyzické osoby. Rádi pro Vás zajistíme my.

Kopie pasu

Kopie pasu, je nutné předat také kopii cestovního dokladu – pasu (hlavní strana s informacemi o žadateli).

V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat: Kontakt ruská víza.

Zdrojem uvedených informací je oficiální dokumentace Velvyslanectví Ruské Federace v České Republice.