Archiv rubriky: Často kladené otázky

práce v Rusku

Práce v Rusku – co vše zařídit ještě před odjezdem?

Zejména v posledních letech se z Ruska stává velké lákadlo pro zahraniční pracovníky. Proto se i mnoho Čechů rozhodlo zkusit štěstí při práci v Rusku. Pokud se také rozhodujete, zda vycestovat za prací do Ruska, jste na správném místě. V tomto článku naleznete veškeré potřebné informace.

Jak vypadá pracovní trh v Rusku?

Pracovní trh je v Rusku velmi specifický. Není žádným tajemstvím, že průměrná mzda je mnohem nižší než ta v České republice. To ovšem neznamená, že se v Rusku nedají najít velmi perspektivní a dobře placená zaměstnání.

V Rusku je zájem především o zkušené specialisty, či absolventy technických oborů, kterých je na ruském trhu práce vždy nedostatek. Jedná se zejména o pracovníky z oborů jako energetika, strojírenství, metalurgie a geologie. Jsou to právě tyto obory, které pohánějí ruskou ekonomiku, a tak jsou i odpovídajícím způsobem zaplaceny.

Neplatí ovšem, že nelze sehnat i jinou práci, například ve službách. Zde se ovšem setkávají pracovníci z České republiky s jednoduchým problémem - platy nebývají příliš vysoké.

Práce v Moskvě a Petrohradu

Právě v těchto městech se nachází nejvíce pracovních příležitostí pro zahraniční pracovníky. Zejména Moskva jako hlavní město Ruska nabízí nepřeberné množství různých pozic. Většina místních i zahraničních firem zde má svá sídla, ve městě je také velmi rozvinutý sektor služeb. V Moskvě se tak dobře uplatní pracovníci v turismu, ale i překladatelé a zkušení manažeři. V neposlední řadě je v Moskvě velká poptávka po zkušených pracovnících do místních průmyslových podniků, zaměřených zejména na výrobu elektroniky, strojírenství a zpracování ropy.

Petrohrad je druhým největším městem v Rusku, a co se týče zahraničních pracovníků, je ještě oblíbenější. Práce v Moskvě a v Petrohradu se liší zejména v platových podmínkách. V Petrohradu jsou mzdy mnohdy až třikrát vyšší oproti těm v Moskvě. Petrohradský pracovní trh je ovšem mnohem menší než ten v Moskvě. Co se týče příležitostí pro zahraniční pracovníky, výběr je velmi podobný jako při práci v Moskvě.

Co je potřeba, abyste mohli získat práci v Rusku

Naprostou nutností je znalost ruštiny. Není samozřejmě pravda, že by se v Rusku nedalo domluvit i jiným jazykem, ale mnoho Rusů má jako druhý jazyk například čínštinu či další z méně známých jazyků v Čechách, takže se na angličtinu či němčinu nelze úplně spoléhat.

Další velmi důležitou podmínkou je pracovní povolení a ruské pracovní vízum. Pro získání pracovního víza jsme pro vás připravili samostatný článek, kde se dozvíte vše potřebné.

Získání pracovního povolení je vždy svázáno s konkrétní pozicí. Pracovníci z České republiky mohou zažádat o dva druhy pracovního povolení:

 • Standardní – toto pracovní povolení není podmíněno specifickou výší výplaty.
 • Pracovní povolení pro zkušené specialisty – vyřízení tohoto pracovního povolení je jednodušší, je ovšem nutné mít výplatu alespoň 1 milion rublů ročně.

Pro získání pracovního povolení v Rusku je nejlepší mít již předem zajištěné místo, a žádat o pracovní povolení skrz agenturu či v koordinaci s vaším budoucím zaměstnavatelem. Zejména u mezinárodních firem působících v Rusku je asistence s pracovním povolením naprostá samozřejmost.

ruské státní svátky

Jak dobře znáte ruské státní svátky?

Státní svátky v Rusku jsou samozřejmostí, jako v každé jiné zemi. Pokud sem cestujete za jakýmkoliv účelem, je dobré ruské svátky znát, protože Rusové slaví často, rádi a bujaře. Státních svátků je v této zemi méně než u nás, nicméně mají jednu velkou výhodu. Pokud vyjde ruský státní svátek na víkend, automaticky se posouvá na pondělí. Tak je tomu například v těchto případech:

 • 9. března - Náhradní volno za mezinárodní den žen
 • 30. dubna – Náhradní volno za Svátek jara a práce
 • 11. června – Náhradní volno za Den Ruska

Rusové slaví svátky ve spojitosti s historií, s náboženským vyznáním, s různými profesemi a v neposlední řadě se zde potkáme i s klasickými svátky. Mezi ně patří Vánoce, Velikonoce, Nový rok a další. Jen průběh a symboly se mohou mírně lišit od našich zažitých zvyklostí. Pojďme se podívat na souhrn dnů volna a státních svátků v Rusku.

Přehled státních svátků v Rusku

 • 1. – 8. ledna - Nový rok a ruské pravoslavné Vánoce

Obecně lze konstatovat, že se v Rusku slaví Vánoce dvakrát. Uznávají totiž jak katolické, tak pravoslavné Vánoce, které připadají na 6. – 7. ledna, tedy dobu, kdy se u nás slaví Tři králové. Toto posunutí vzniklo z důvodu, že se pravoslavné kostely řídí Juliánským kalendářem. Vánoce v tuto dobu jsou spíše v duchu bohoslužeb a liturgií, prosincové Vánoce jsou brány více materiálně a komerčněji. Samozřejmě i zde se zdobí stromeček a dárky nosí Děda Mráz.

 • 23. února - Den obránců vlasti

Tento svátek je slaven hlavně ve spojitosti s Rudou armádou, která vznikla právě 23. února. Mnoho lidí v ulicích neuvidíte, ale v médiích je tento svátek zmiňován ve velké míře a politická reprezentace se účastní oslav na počest Rudé armády. Poctě se v tuto dobu těší hlavně muži, kteří slouží nebo sloužili v této ruské armádě.

 • 8. března - Mezinárodní den žen

Na rozdíl od České republiky je na Mezinárodní den žen pracovní volno a lidé slaví doma. Nyní jsou oslavovány ženy a pořádané akce jsou velkolepé. Ženám se posílají blahopřání a před květinovými stánky stojí dlouhé fronty mužů. I v tento den jsou časté projevy politiků na téma o důležité úloze žen ve společnosti.

 • 1. – 2. května – Svátek jara a práce

Oslavy jara mají v Rusku velký význam, už jen z důvodu, že na většině území vládne v zimních měsících krutý mráz. Co se týče oslavy práce, v historii se v tento den konaly prvomájové průvody organizované Komunistickou stranou. V současnosti bývá tento svátek využíván k různým demonstracím a manifestacím, kdy lidé dávají veřejně najevo svůj názor.

 • 9. května – Den vítězství

Den vítězství je v Rusku velmi populární, připomíná totiž den vítězství ve 2. světové válce. U nás jej slavíme o den dříve, kdy byla podepsána kapitulace. Stalin však kapitulaci podepsal až druhý den. Na Rudém náměstí se konají velké vojenské přehlídky, kterých se účastní i státníci z jiných zemí. Váleční hrdinové jsou oslavováni a u pomníků se pokládají věnce.

 • 12 června – Den Ruska

V tento den došlo k zániku Sovětského Svazu a ke vzniku nezávislých republik a Ruské federace. V roce 1992 byla totiž přijata deklarace o suverenitě Ruské federace. Lidé mají tento svátek v oblibě, neboť vyrážejí do ulic, které jsou plné akcí pro děti, stánků a hudebních vystoupení.

 • 5. listopadu – Den národní jednoty

V tomto případě se slaví osvobození Moskvy od polských vojsk, ke kterému došlo v roce 1612. Jedná se o státní událost, součástí oslav je tichá vzpomínka na padlé vojáky a k vidění jsou všudypřítomné státní symboly.

 • 31. prosince – Nový rok

Kruh se uzavírá a na jeho konci slaví Rusové Nový rok. Samozřejmě jsou oslavy bujaré, pije se vodka a ohňostroje jsou mnohem větší, než jsme zvyklí. Podle pravoslaví by měl přijít tento den dle Juliánského kalendáře na 13. ledna (Starý Nový rok), ten se však v Rusku už moc neslaví. Po Novém roce začínají pro Rusy vánoční svátky

Evropská unie

Jak se liší vyřízení víza do Ruska pro občany z EU a jiných zemí

Do Ruska se z České republiky cestuje za turismem, v rámci služebních cest a mezinárodního obchodu, nebo jen tak navštívit rodinu a přátele. Abyste však měli povolený vstup na území Ruské federace (dále RF), je nutné mít vyřízené platné služební nebo turistické vízum. Informací, kde a jak vízum do Ruska zařídit, naleznete na internetu mnoho. Jak mají však postupovat cizinci, kteří se přechodně nacházejí v České republice nebo zde mají trvalý pobyt? Liší se způsob vyřízení víz pro cizince ze zemí EU a zemí mimo EU? Na tyto otázky vám rádi odpovíme na řádcích níže.

Lhůta pro vyřízení žádosti o vízum

Pokud jste se rozhodli do Ruska vycestovat a cíl vaší cesty je jasný (tedy máte rozmyšleno, o jaký typ víza budete žádat), doporučujeme začít žádost vyřizovat co nejdříve. Jestliže vám to okolnosti dovolí, klidně 30 dní dopředu. Toto platí jak pro občany ČR, tak pro cizince z EU i jiných zemí, kteří se nyní nacházejí v ČR. Celý proces se může protáhnout, pokud nebudete mít v pořádku potřebné dokumenty. A jaké jsou lhůty pro vyřízení žádosti o vízum?

 • Pro občany ze zemí Evropské unie platí stejné lhůty, jako pro občany ČR. Standardní doba zhotovení je 6-7 pracovních dnů. V případě potřeby lze žádost o vízum urychlit. Pak se jedná o expresní zpracování, které je vyřízené do 3 pracovních dnů.
 • Pro občany ostatních zemí ležících mimo EU jsou lhůty většinou stejné. Avšak pozor, někdy mohou být delší – to záleží na zemi, odkud cizinec pochází. V tomto případě je lepší se předem informovat.

Cizinci na území ČR žádají o vízum ve specializovaných vízových agenturách nebo přímo na ruských velvyslanectvích a konzulátech. Ruské konzuláty se nacházejí v Praze, Brně a Karlových Varech. Všechny potřebné informace mají konzuláty na svých internetových stránkách, kde jsou ke stažení i formuláře k žádosti o vízum.

Rozdílná výše konzulárních poplatků

Žádost o vystavení víza se neobejde bez poplatků.

 • Pro občany zemí EU (kromě Velké Británie a Irska) je účtován stejný poplatek jako pro občany ČR. V případě standardní doby zpracování je to 1 720 Kč a při expresní žádosti 2 030 Kč.
 • Cizinci z jiných zemí mimo EU mají poplatky odlišné. Ceny se liší podle země, ze které žadatel pochází. Aktuální cena vám bude bez problémů sdělena na vyžádání.

Rozdílné ceny jsou dány skutečností, že Evropská unie má s RF podepsanou dohodu o zjednodušeném vyřizování víz a cena se pak liší kvůli různé výši konzulárního poplatku.

Potřebné dokumenty k vyřízení víza

Co se týče potřebných dokladů a písemností k úspěšnému vyřízení víza do RF, jejich souhrn je stejný u všech žadatelů. Zde tedy nezáleží, odkud pocházíte. V tomto případě platí stejné pokyny pro občany ČR i cizince z EU a jiných zemí.

Při vstupu na území RF potřebujete pozvání. Doporučujeme si tedy nejprve zařídit tzv. zvací dopis (nebo také turistický voucher), což je dokument, jehož vyřízení může trvat 1 až 30 dní. Může jej vydat ruská organizace, firma či soukromá osoba. Vyžadována je také barevná pasová fotografie. Dále musíte mít potvrzení o cestovním pojištění, které by mělo být sjednáno na celou dobu pobytu v Rusku. Samozřejmostí je cestovní pas a jeho kopie, který musí být platný ještě 6 měsíců od ukončení pobytu v RF. Poslední nutností je správně vyplněný vízový formulář. Pokud si s ním nevíte rady, rádi vám s celkovou žádostí o vízum pomůžeme.

 • V případě cizinců ze zemí EU i z ostatních zemí, kteří pobývají na území ČR, může být navíc požadováno i povolení k pobytu v ČR nad 90 dnů či povolení k trvalému pobytu v ČR. Tyto doklady mějte proto raději s sebou. Konzulární oddělení si může navíc vyžádat další potřebné dokumenty, toto je vždy individuální.

Kde vyřídit vízum do Ruska

Čím dál více turistů se odklání od návštěv klasických západních destinací a míří na východ, obzvláště do Ruska. Rusko pro mnohé představuje zemi, kde lze objevit mnoho přírodních krás prozatím nedotknutých civilizací a velké množství ohromujících historických staveb. Míří sem i mnoho podnikatelů v rámci mezinárodního obchodu, protože ruské firmy se aktuálně dostávají do popředí zájmu. Pokud patříte i vy mezi ty, kteří chtějí navštívit Rusko, ať už z kteréhokoliv důvodu, je třeba si před cestou zařídit potřebné dokumenty. Kde žádat o vízum do Ruska vám poradíme v tomto článku.

Jaké vízum budete požadovat?

Než zažádáte o vydání víza, je třeba si ujasnit, na jak dlouho a z jakého důvodu do Ruska cestujete. Na konzulátech zpracují vaši žádost, ale nejsou oprávněni radit vám s výběrem kategorie víza. Existuje několik druhů víz: turistické, pracovní, služební, návštěvní a tranzitní. Každé má stanovenou odlišnou délku pobytu a liší se i potřebnými doklady. Nejběžnější je turistické vízum, při kterém můžete v Rusku setrvat maximálně po dobu 30 dní.

Potřebné doklady k vyřízení víza

Přípravu o žádost neodkládejte. Včas si sežeňte potřebné podklady pro vízum, žádost o vízum totiž nelze řešit až na hranicích. K vyřešení žádosti o turistické vízum potřebujete pozvání, potvrzení o cestovním pojištění, platný cestovní pas a jeho kopii, fotografii a vyplněný vízový formulář. Doporučujeme začít vše vyřizovat minimálně měsíc dopředu, oficiálně se doba vyřízení žádosti o ruské vízum (počínaje žádostí o pozvání) pohybuje od 4 do 30 dnů.

Počítejte také, že při podání žádosti je třeba zaplatit vízový poplatek, který se liší podle zvolené kategorie víza.

Kde zažádat o vízum do Ruska

O vízum do Ruska lze v České republice žádat jen na ruském velvyslanectví a konzulátu. Ty mají svá vízová centra, která žádosti o vízum zpracovávají. Ruské konzuláty najdete na těchto místech:

Praha - Konzulární oddělení velvyslanectví Ruské federace, Korunovační 34, 160 00, Praha 6
Brno - Generální konzulát Ruské federace, ulice Hlinky 142 b, 603 00, Brno
Karlovy Vary - Generální konzulát Ruské federace, ulice Petra Velikého 18, 360 01, Karlovy Vary

Pozor si dejte i na to, že úřední hodiny jsou ve všechny pracovní dny jen na konzulátu v Praze. V Brně a Karlových Varech jsou k dispozici jen v pondělí, středu a pátek a většinou jen v dopoledních hodinách.

Konzuláty mají své internetové stránky, kde získáte veškeré detailní informace o podání žádosti o vízum. Můžete si zde stáhnout i formulář žádosti. Je důležité upozornit na skutečnost, že vše musí být správně vyplněné a doklady platné. Například u cestovního pasu je nutné, aby jeho platnost byla ještě 6 měsíců od ukončení pobytu v Ruské federaci. Pokud konzulát zjistí jakoukoliv chybu, žádost vám vrátí a lhůta zpracování se prodlouží, protože budete vše muset absolvovat znovu, i s vízovým poplatkem. Počítejte také s tím, že vízová centra na konzulátech mohou být v daný okamžik zahlcena žádostmi a vznikají tak velké fronty.

Vsaďte na zkušenosti vízové agentury

Pokud si tedy nejste jistí, zda máte vše v pořádku nebo na vyřízení žádosti spěcháte, je tu ještě jedna možnost. V České republice existují specializované agentury, které se o vše postarají. Zkontrolujeme vaše doklady a zařídíme všechny pochůzky po úřadech. Budete tak mít jistotu, že se lhůta žádosti o ruské vízum neprodlouží a vízum bude schváleno.

Náš tip: Pokud se vám stane, že z jakéhokoliv důvodu budete nuceni pobyt v Rusku prodloužit, je potřeba podat žádost o prodloužení víza u místní pobočky Federální migrační služby Ruské federace.

Přejeme vám šťastnou cestu a hlavně bezstarostné a bezchybné podání žádosti o ruské vízum.

Jak dlouho trvá vyřízení víza do Ruska?

Rusko je největší zemí světa. Turistům nabízí bohatou historii i úžasnou krajinu ze sibiřské tundry. Každý rok navštíví tuto zemi mnoho turistů z celého světa. Před samotným odjezdem je však zapotřebí vyřídit si vízum, které po dobu jeho platnosti dovoluje pobyt na území státu.

Pokud potřebujete získat doklad s povolením pobytu – ruské vízum, obrátit se můžete na ruské velvyslanectví a konzuláty. K vydání víza do Ruska je zapotřebí mít tzv. pozvání nebo turistický voucher. Doba, za kterou si můžete toto pozvání obstarat je velmi různorodá. Vyřízení pozvání trvá od 1 do 30 dnů, a hodně také záleží na tom, kdo vás do Ruska zve. Pozvání vám totiž může vystavit soukromá osoba, firma i hotel v dané destinaci. V této fázi si můžete připravit i ostatní potřebné dokumenty: platný cestovní pas, čitelná kopie cestovního pasu, vyplněný vízový formulář, průkazová fotografie a potvrzení o platném cestovním pojištění.

Standardní doba vyřizování víza ruským konzulátem je 7 pracovních dnů. Expresní vyřízení víza do Ruska pak trvá pouze 4 pracovní dny. Myslete také na to, že povolení k vycestování není zadarmo. Pokud si necháte vízum vydat za běžnou dobu, vyjde vás na 1 720 Kč, za expresní vyřízení zaplatíte 2 730 Kč. Cena se samozřejmě může lišit v závislosti na druhu pozvání a druhu víza. V případě cestování větší skupiny je dokonce i možnost získat množstevní slevy!

Jak dlouho tedy trvá vystavení víza do Ruska? Odpověď samozřejmě závisí na mnoha faktorech. Celkovou dobu ovlivňuje především typ pozvání a zvolená rychlost vyřízení (Standard nebo Expres). Celková doba vyřízení se může prodloužit i kvůli špatně vyplněným nebo nekompletním dokumentům, kvůli kterým konzulát vaši žádost zamítne. Oficiálně počítejte s lhůtou 4-30 dnů.

Ruská ambasáda v Praze

Velvyslanectví Ruské federace v České republice sídlí v mohutné prvorepublikové vile v pražské čtvrti Bubeneč. V okolí jsou sídla i rezidence velvyslanců mnoha dalších zahraničních zastupitelských úřadů. Ruská ambasáda v Praze plní veškeré běžné úkoly velvyslanectví – od diplomatické podpory česko-ruských vztahů, ekonomické spolupráce českých a ruských firem, či spolupráce na poli kultury, vědy a vzdělání. Věnuje se samozřejmě také potřebám ruských krajanů žijících v České republice. Současným velvyslancem je Alexandr Vladimirovič Zmejevskij.

Hlavní budovu ambasády najdete nedaleko stadionu fotbalové Sparty na adrese náměstí Pod Kaštany 1, Praha 6 – Bubeneč. Ekonomickým vztahům se věnuje samostatné Obchodní zastupitelství Ruské federace v České republice, které sídlí rovněž v Praze 6 na Sibiřském náměstí číslo 1027. Ruské středisko vědy a kultury pak najdete na adrese Na Zátorce 16/1048, Praha 6. K velvyslanectví náleží také vlastní škola.

Nejčastěji přijdou čeští občané do kontaktu se zaměstnanci ruské ambasády v souvislosti s konzulárními otázkami, zejména vyřizování víz pro cesty a pobyty v Ruské federaci. Konzulární oddělení ruské ambasády v Praze sídlí v podstatě za rohem hlavní budovy velvyslanectví, a to v Korunovační ulici číslo 34. Pod ambasádu patří také generální konzuláty v Karlových Varech a Brně, v Ostravě se této problematice věnuje honorární konzul.

Pro vstup do Ruské federace potřebuje český občan vízum. Nejčastěji se jedná o následující:

 • Turistické vízum – uděluje se pro kratší cesty turistického charakteru nebo obchodní cesty, které nepřesáhnou délku 30 dnů
 • Služební vízum – je nezbytné u pobytů dělších než jeden měsíc

Informace o tom, jak postupovat při žádosti o vízum, včetně toho, jakou platnost musí mít pas žadatele, jaké dokumenty budete potřebovat, nebo jak získat nezbytné pozvání, najdete podrobně na webové stránce velvyslanectví nebo na našem webu v sekci Podklady pro vyřízení víza.

Objednávku turistického, služebního nebo pracovníha víza, můžete uskutečnit i skrze naše online objednávkové formuláře:

Objednávka turistického vízaObjednávka služebního/pracovního víza

foto na vízum do Ruska

Jakou fotografii přiložit k žádosti o ruské vízum?

Do Ruska v posledních letech směřuje stále více lidí z České republiky, ať už na služební cesty nebo s cílem obdivovat tamní turistické památky. K cestě do Ruska je ovšem nezbytné vízum, jehož získání nepředstavuje zrovna jednoduchou proceduru a často bývá spojeno s celou řadou nepříjemných komplikací. Z toho důvodu je lepší dát přednost službám prověřené vízové agentury, která se v celém procesu získání víz dobře orientuje. V opačném případě se může lehce stát, že výrazné komplikace může způsobit i „pouhá“ fotografie.

Fotografie na vízum do Ruska musí splňovat následující požadavky:

 • Musí být pouze na bílém pozadí. Jakékoli jiné pozadí (včetně světle šedého nebo modrého) vám konzulát neuzná a je častou příčinou zamítnutí žádosti.
 • Tvář žadatele musí být na fotce zachycena zepředu a bez jakéhokoli rušivého výrazu. V úvahu samozřejmě nepřicházejí ani sluneční brýle, čepice nebo jakýkoliv jiný doplněk, který zakrývá tvář.
 • Zapomeňte i na to, že byste k žádosti o vízum do Ruska použili některou ze svých starších fotek. Stáří fotografie nesmí překročit půl roku.
 • Rozměry fotek na ruské vízum musí mít standardní formát 3,5 x 4,5 cm. Přílišná aktivita při podávání žádosti může rovněž uškodit. Pokud si necháváte zprostředkovat vízum přes agenturu, raději nelepte fotografii přímo na vízovou anketu, ale pouze ji přiložte.

Špatná fotografie může být důvodem k zamítnutí víza

Jestli vaše fotografie nebude splňovat všechny výše uvedené předpisy, bude to pravděpodobně důvod k tomu, aby byla vaše žádost o vízum zamítnuta. Každý by měl proto zvážit, zda je ochoten podobné riziko podstoupit nebo raději přenechá starosti vízové agentuře, která má dostatek zkušeností k tomu, aby předložila všechny dokumenty správně vyplněné a v odpovídajícím formátu.

Pokud si nevíte s čímkoliv rady, obraťte se na naše zkušené pracovníky, kteří vám rádi pomohou.

Matrjošky

Jak získat vízum do Ruska pohodlně a bez čekání na konzulátu

Rusko se v posledních letech stalo pro Čechy velmi zajímavou destinací. Čím dál více turistů s chutí poznává rozmanité památky této velké země. Stále více firem zde navazuje obchodní kontakty, z čehož plyne i nutnost občasných služebních cest do tohoto státu. K cestě je ovšem nutné vlastnit vízum do Ruska. To si samozřejmě můžete zařídit svépomocí, ale existuje i pohodlnější varianta – svěřit se do rukou specializované agentuře.

 • Pohlídáme za vás úplnost všech dokumentů

K zamítnutí žádosti může stačit i maličkost. Obzvlášť pokud cestujete poprvé, může vás zaskočit několik nepříjemností ještě před odjezdem. Žádost o vízum do Ruska je složitý proces a snadno se můžete dopustit chyby. Nejčastěji se jedná o špatné formáty fotografií, chybně vyplněný formulář nebo nedostatečnou platnost pasu. Přímo na Generálním konzulátu Ruské federace můžete navíc narazit na komunikační bariéru – všichni pracovníci mluví pouze v ruštině.

 • Poradíme vám s ubytováním a cestovním pojištěním

Pokud se do Ruska vydáváte poprvé, jistě je pro vás každá rada dobrá. Můžeme vám poradit s tím, které ubytování v Rusku vybrat, rádi vám pomůžeme i s volbou ideálního cestovního pojištění. K udělení víza je navíc nutné pozvání, které můžeme zajistit u naších ověřených smluvních partnerů. Pokud nechcete být zaskočeni, určitě před cestou oceníte i přehled užitečných informací a tipy na cestu. A pokud  budete mít i dále otázky, na které jste nenašli odpověď, kontaktujte naše pracovníky, kteří s vámi všechny případné otázky proberou.

 • Spočítejte si cenu předem a objednejte vízum z pohodlí domova

Konzuláty Ruské federace mají své pobočky pouze v Praze, Brně nebo Karlových Varech. To vás nijak nemusí omezovat a můžete si vízum objednat online. Nejenom, že se vyhnete zdlouhavé administrativě při vyřizování, ale s velkou pravděpodobností se vyhnete i nekonečným frontám, které na úřadech často jsou. Nespornou výhodou je i to, že si můžete v předběžné kalkulaci propočítat, kolik vás vízum do Ruska se všemi doprovodnými službami bude stát.

Jak získat pozvání do Ruska a kdo ho může vystavit?

Při cestování po Evropě jsme si odvykli, že pro překročení hranic potřebujeme něco jiného, než pas nebo občanský průkaz. Při cestě do Ruské federace to tak jednoduché není. Abyste se mohli vydat na cestu do Ruska, potřebujete vízum. Jeho získání není úplně levná ani jednoduchá záležitost. Jednou z nutných podmínek pro vyřízení víza je například pozvání neboli zvací dopis do Ruska. 

Pozvání do Ruska je důležitý dokument, bez něhož vám nebude vízum uděleno. Pozvání můžete získat od osoby, instituce nebo firmy z Ruska a odevzdává se na konzulátu stejně jako ostatní dokumenty.

Typy pozvání do Ruska se liší podle délky a účelu cesty:

 • Pro běžné turistické cesty se vyřizuje turistické vízum a pozvání pro jednorázový vstup. Může vám ho vystavit hotel, kde budete ubytováni nebo cestovní kancelář, s níž cestujete. Pozor! Musí to být oficiálně akreditované organizace, jejichž pozvání ruská strana akceptuje. Pokud jedete do Ruska a zároveň chcete vycestovat i do další země, musí to být uvedeno i na pozvání.
 • Pro tzv. humanitární vízum je třeba pozvání pro účast na vědecké, kulturní, umělecké nebo sportovní akci, a to od pořadatele dané akce. Na základě takového pozvání lze získat vízum na 1 či 2 vstupy s platností do 90 dnů, nebo vícevstupové na 6 až 12 měsíců.
 • Pozvat vás může také soukromá fyzická osoba a soukromé vízum je také na 90 dní s 1 až 2 vstupy do Ruska.
 • Pokud jste se rozhodli v Rusku studovat, potřebujete pozvání dané školy, univerzity, případně pořadatele vzdělávacího kurzu. Studijní vízum se uděluje na 1 vstup s platností do 90 dnů, někdy i s možností prodloužení, případně vícevstupové na 6 až 12 měsíců.
 • Chcete-li do Ruska vycestovat z pracovních důvodů, budete potřebovat pozvání svého zaměstnavatele, na základě čehož získáte jedno či vícevstupové pracovní nebo služební vízum. Jedete-li jen na obchodní jednání, budete potřebovat pozvání do Ruska od právnické osoby, s nímž získáte obchodní vízum na 1 nebo 2 vstupy s platností do 90 dnů, případně vícevstupové vízum také na 6 až 12 měsíců.
 • Při cestách přes Rusko do dalších zemí potřebujete tranzitní vízum, ale nepotřebujete pozvání. Dokládají se jen jízdenky nebo letenky. Tranzitní víza se pak podle délky platnosti cestovních dokladů udělují zpravidla na dobu 48 hodin.

Pokud si nejste jistí, jak získat pozvání do Ruska svépomocí, neváhejte nás kontaktovat. Nemusíte složitě zjišťovat, zda je právě váš ubytovatel akreditovaný, dodáme vám potřebné pozvání od našich prověřených smluvních partnerů.

Co je migrační karta a proč je nezbytná pro vstup do RF?

Cesta do Ruské federace je administrativně náročná. Kromě platného víza potřebujete pro vstup na území Ruska také tzv. migrační kartu. Zatímco vízum potřebujete už při nástupu do letadla ještě na území České republiky, migrační karta se předkládá migračním úředníkům až na cílovém ruském letišti. Pokud jedete vlakem nebo automobilem, předkládáte ji na hranicích. Migrační kartu, dostane cizinec přijíždějící do Ruska bezplatně buď od dopravní společnosti, např. aerolinek, s nimiž do Ruské federace cestuje, nebo od migračního úředníka před hraniční kontrolou.

Migrační karta do Ruska je jednoduchý formulář, platící i pro vstup do Běloruska. V tomto formuláři, který má dvě části – jednu pro příjezd do Ruska a druhou pro odjezd ze země – se vyplňuje:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • cíl cesty (turistika, obchod, vzdělání, práce)
 • jméno hostitelské osoby nebo firmy
 • termín pobytu
 • vlastnoruční podpis

Pozor, všechny údaje musí být totožné s těmi, které máte uvedeny v pase a ve vízu. Například jméno Miroslav nezkracujte na Mirek apod. První díl se při vstupní kontrole odevzdává migračnímu úředníkovi, druhý je potvrzen razítkem.

Migrační kartu, respektive její druhý potvrzený díl, je cizinec povinen mít po celou dobu svého pobytu v Rusku u sebe. Samozřejmě se může stát, že se vám během pobytu karta ztratí, nebo vám ji někdo ukradne s kabelkou nebo peněženkou. Stejně tak v případech, kdy je migrační karta jakkoliv poškozená, musí návštěvník Ruska takovou skutečnost do maximálně tří dnů nahlásit na územním oddělení Ministerstva vnitra v místě svého pobytu. Při předložení dokladů, na základě kterých cizinec do Ruska přijel, dostane od úřadů bezplatný duplikát.

Ve chvíli, kdy návštěvník z Ruska vycestovává zpět, je povinen odevzdat migrační kartu úředníkovi během hraniční kontroly, tedy ve chvíli, kdy překračuje hranici Ruské federace.