Jak získat pozvání do Ruska a kdo ho může vystavit?

Při cestování po Evropě jsme si odvykli, že pro překročení hranic potřebujeme něco jiného, než pas nebo občanský průkaz. Při cestě do Ruské federace to tak jednoduché není. Abyste se mohli vydat na cestu do Ruska, potřebujete vízum. Jeho získání není úplně levná ani jednoduchá záležitost. Jednou z nutných podmínek pro vyřízení víza je například pozvání neboli zvací dopis do Ruska. 

Pozvání do Ruska je důležitý dokument, bez něhož vám nebude vízum uděleno. Pozvání můžete získat od osoby, instituce nebo firmy z Ruska a odevzdává se na konzulátu stejně jako ostatní dokumenty.

Typy pozvání do Ruska se liší podle délky a účelu cesty:

  • Pro běžné turistické cesty se vyřizuje turistické vízum a pozvání pro jednorázový vstup. Může vám ho vystavit hotel, kde budete ubytováni nebo cestovní kancelář, s níž cestujete. Pozor! Musí to být oficiálně akreditované organizace, jejichž pozvání ruská strana akceptuje. Pokud jedete do Ruska a zároveň chcete vycestovat i do další země, musí to být uvedeno i na pozvání.
  • Pro tzv. humanitární vízum je třeba pozvání pro účast na vědecké, kulturní, umělecké nebo sportovní akci, a to od pořadatele dané akce. Na základě takového pozvání lze získat vízum na 1 či 2 vstupy s platností do 90 dnů, nebo vícevstupové na 6 až 12 měsíců.
  • Pozvat vás může také soukromá fyzická osoba a soukromé vízum je také na 90 dní s 1 až 2 vstupy do Ruska.
  • Pokud jste se rozhodli v Rusku studovat, potřebujete pozvání dané školy, univerzity, případně pořadatele vzdělávacího kurzu. Studijní vízum se uděluje na 1 vstup s platností do 90 dnů, někdy i s možností prodloužení, případně vícevstupové na 6 až 12 měsíců.
  • Chcete-li do Ruska vycestovat z pracovních důvodů, budete potřebovat pozvání svého zaměstnavatele, na základě čehož získáte jedno či vícevstupové pracovní nebo služební vízum. Jedete-li jen na obchodní jednání, budete potřebovat pozvání do Ruska od právnické osoby, s nímž získáte obchodní vízum na 1 nebo 2 vstupy s platností do 90 dnů, případně vícevstupové vízum také na 6 až 12 měsíců.
  • Při cestách přes Rusko do dalších zemí potřebujete tranzitní vízum, ale nepotřebujete pozvání. Dokládají se jen jízdenky nebo letenky. Tranzitní víza se pak podle délky platnosti cestovních dokladů udělují zpravidla na dobu 48 hodin.

Pokud si nejste jistí, jak získat pozvání do Ruska svépomocí, neváhejte nás kontaktovat. Nemusíte složitě zjišťovat, zda je právě váš ubytovatel akreditovaný, dodáme vám potřebné pozvání od našich prověřených smluvních partnerů.