Aktuálně: Omezení vstupu do Ruské federace od 01. 07. 2021

Pokud se chystáte na cestu do Ruska, týkají se vás následující nařízení:

  • Pro občany ČR je z ruské strany stále vyžadováno vízum s ověřeným pozváním od příslušného ministerstva a imigračního úřadu.
  • Z České republiky mohou do Ruska nově vycestovat pouze osoby, které cestují za účelem dlouhodobě plánované a neodkladné cesty.
  • Před cestou je nutné registrovat se v systému DROZD.


Důvodem zákazů je šíření nových mutací covidu-19

Od 24.2.2021 vláda reaguje na hrozbu zavlečení nových mutací koronaviru na naše území. Tím pádem občanům České republiky a také dalším osobám, které mají bydliště na území ČR s účinností od 26.2.2021 zakazuje vstup do zemí, které se řadí mezi takzvané extrémně rizikové. Tedy do zemí, kde hrozí zvýšené riziko nákazy nakažlivějšími typy koronaviru. Jedná se zejména o tyto země: Brazílie, Jihoafrická republika, Botswana, Malawi, Lesotho, Tanzanii, Mosambik, Zimbabwe a Zambii. Od 1. 7. 2021 se mezi tyto země řadí také zmíněné Rusko a Tunisko.

Vstup do Ruska pouze ve výjimečných situacích

Do všech zmíněných zemí včetně Ruska je možné vycestovat pouze v případě, kdy se jedná o naléhavou cestu, která nesnese odklad. Tento případ mají povinnost oznámit občané České republiky Ministerstvu zahraničních věcí v ČR. Daným oznámení se rozumí takzvaná registrace v databázi DROZD před svou cestou. Pokud tak neučiní, hrozí jim sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pro samotný návrat občanů České republiky a jejich rodinných příslušníků, je nutné doložit potvrzení o přechodném pobytu cizinců, a to s povolením k trvalému pobytu z daných zemí, což platí na základě uvedeného ochranného opatření.

Co je systém DROZD?

DROZD je název pro projekt, který funguje na principu dobrovolné registrace občanů České republiky, kteří se rozhodnou vycestovat do zahraničí. Tento systém umožňuje velmi účinně organizovat pomoc všem českým občanům, kteří poskytnou na zcela dobrovolném základě důležité informace o tom, kde přesně plánují svůj pobyt v zahraničí. Je důležité do tohoto systému zavést informace o cestovateli, údaje o pobytu v zahraničí, informace o spolucestujících a také kontaktní osoby v ČR.