Co je migrační karta a proč je nezbytná pro vstup do RF?

Cesta do Ruské federace je administrativně náročná. Kromě platného víza potřebujete pro vstup na území Ruska také tzv. migrační kartu. Zatímco vízum potřebujete už při nástupu do letadla ještě na území České republiky, migrační karta se předkládá migračním úředníkům až na cílovém ruském letišti. Pokud jedete vlakem nebo automobilem, předkládáte ji na hranicích. Migrační kartu, dostane cizinec přijíždějící do Ruska bezplatně buď od dopravní společnosti, např. aerolinek, s nimiž do Ruské federace cestuje, nebo od migračního úředníka před hraniční kontrolou.

Migrační karta do Ruska je jednoduchý formulář, platící i pro vstup do Běloruska. V tomto formuláři, který má dvě části – jednu pro příjezd do Ruska a druhou pro odjezd ze země – se vyplňuje:

  • jméno a příjmení
  • datum narození
  • cíl cesty (turistika, obchod, vzdělání, práce)
  • jméno hostitelské osoby nebo firmy
  • termín pobytu
  • vlastnoruční podpis

Pozor, všechny údaje musí být totožné s těmi, které máte uvedeny v pase a ve vízu. Například jméno Miroslav nezkracujte na Mirek apod. První díl se při vstupní kontrole odevzdává migračnímu úředníkovi, druhý je potvrzen razítkem.

Migrační kartu, respektive její druhý potvrzený díl, je cizinec povinen mít po celou dobu svého pobytu v Rusku u sebe. Samozřejmě se může stát, že se vám během pobytu karta ztratí, nebo vám ji někdo ukradne s kabelkou nebo peněženkou. Stejně tak v případech, kdy je migrační karta jakkoliv poškozená, musí návštěvník Ruska takovou skutečnost do maximálně tří dnů nahlásit na územním oddělení Ministerstva vnitra v místě svého pobytu. Při předložení dokladů, na základě kterých cizinec do Ruska přijel, dostane od úřadů bezplatný duplikát.

Ve chvíli, kdy návštěvník z Ruska vycestovává zpět, je povinen odevzdat migrační kartu úředníkovi během hraniční kontroly, tedy ve chvíli, kdy překračuje hranici Ruské federace.