ruské státní svátky

Jak dobře znáte ruské státní svátky?

Státní svátky v Rusku jsou samozřejmostí, jako v každé jiné zemi. Pokud sem cestujete za jakýmkoliv účelem, je dobré ruské svátky znát, protože Rusové slaví často, rádi a bujaře. Státních svátků je v této zemi méně než u nás, nicméně mají jednu velkou výhodu. Pokud vyjde ruský státní svátek na víkend, automaticky se posouvá na pondělí. Tak je tomu například v těchto případech:

 • 9. března - Náhradní volno za mezinárodní den žen
 • 30. dubna – Náhradní volno za Svátek jara a práce
 • 11. června – Náhradní volno za Den Ruska

Rusové slaví svátky ve spojitosti s historií, s náboženským vyznáním, s různými profesemi a v neposlední řadě se zde potkáme i s klasickými svátky. Mezi ně patří Vánoce, Velikonoce, Nový rok a další. Jen průběh a symboly se mohou mírně lišit od našich zažitých zvyklostí. Pojďme se podívat na souhrn dnů volna a státních svátků v Rusku.

Přehled státních svátků v Rusku

 • 1. – 8. ledna - Nový rok a ruské pravoslavné Vánoce

Obecně lze konstatovat, že se v Rusku slaví Vánoce dvakrát. Uznávají totiž jak katolické, tak pravoslavné Vánoce, které připadají na 6. – 7. ledna, tedy dobu, kdy se u nás slaví Tři králové. Toto posunutí vzniklo z důvodu, že se pravoslavné kostely řídí Juliánským kalendářem. Vánoce v tuto dobu jsou spíše v duchu bohoslužeb a liturgií, prosincové Vánoce jsou brány více materiálně a komerčněji. Samozřejmě i zde se zdobí stromeček a dárky nosí Děda Mráz.

 • 23. února - Den obránců vlasti

Tento svátek je slaven hlavně ve spojitosti s Rudou armádou, která vznikla právě 23. února. Mnoho lidí v ulicích neuvidíte, ale v médiích je tento svátek zmiňován ve velké míře a politická reprezentace se účastní oslav na počest Rudé armády. Poctě se v tuto dobu těší hlavně muži, kteří slouží nebo sloužili v této ruské armádě.

 • 8. března - Mezinárodní den žen

Na rozdíl od České republiky je na Mezinárodní den žen pracovní volno a lidé slaví doma. Nyní jsou oslavovány ženy a pořádané akce jsou velkolepé. Ženám se posílají blahopřání a před květinovými stánky stojí dlouhé fronty mužů. I v tento den jsou časté projevy politiků na téma o důležité úloze žen ve společnosti.

 • 1. – 2. května – Svátek jara a práce

Oslavy jara mají v Rusku velký význam, už jen z důvodu, že na většině území vládne v zimních měsících krutý mráz. Co se týče oslavy práce, v historii se v tento den konaly prvomájové průvody organizované Komunistickou stranou. V současnosti bývá tento svátek využíván k různým demonstracím a manifestacím, kdy lidé dávají veřejně najevo svůj názor.

 • 9. května – Den vítězství

Den vítězství je v Rusku velmi populární, připomíná totiž den vítězství ve 2. světové válce. U nás jej slavíme o den dříve, kdy byla podepsána kapitulace. Stalin však kapitulaci podepsal až druhý den. Na Rudém náměstí se konají velké vojenské přehlídky, kterých se účastní i státníci z jiných zemí. Váleční hrdinové jsou oslavováni a u pomníků se pokládají věnce.

 • 12 června – Den Ruska

V tento den došlo k zániku Sovětského Svazu a ke vzniku nezávislých republik a Ruské federace. V roce 1992 byla totiž přijata deklarace o suverenitě Ruské federace. Lidé mají tento svátek v oblibě, neboť vyrážejí do ulic, které jsou plné akcí pro děti, stánků a hudebních vystoupení.

 • 5. listopadu – Den národní jednoty

V tomto případě se slaví osvobození Moskvy od polských vojsk, ke kterému došlo v roce 1612. Jedná se o státní událost, součástí oslav je tichá vzpomínka na padlé vojáky a k vidění jsou všudypřítomné státní symboly.

 • 31. prosince – Nový rok

Kruh se uzavírá a na jeho konci slaví Rusové Nový rok. Samozřejmě jsou oslavy bujaré, pije se vodka a ohňostroje jsou mnohem větší, než jsme zvyklí. Podle pravoslaví by měl přijít tento den dle Juliánského kalendáře na 13. ledna (Starý Nový rok), ten se však v Rusku už moc neslaví. Po Novém roce začínají pro Rusy vánoční svátky