Služební vízum do Ruska

Business vízum do Ruska

KALKULACE A OBJEDNÁVKA VÍZA ONLINE

Služby při objednávce víza


(při objednávce pro více osob nás kontaktujte)




nutný doklad k žádosti o vízum




Osobní údaje


Vaše křestní jméno


Vaše příjmení, jak je uvedeno v pase


DD.MM.RRRR - nejedná se o platnost pasu


DD.MM.RRRR - nejedná se o platnost pasu


Uveďte max. 5 velkých měst.





ulice, číslo popisné, město, PSČ


v případě že chcete dostat dokument zpět pomocí české pošty - službou EMS


Pokud je jiné než žadatel


Kontaktní telefon osoby, která vízum objednává


Kontaktní e-mail osoby, která vízum objednává


vypište IČO a celou adresu


format: JPEG nebo PDF (název souboru bez diakritiky a bez mezer)



Cena celkem: 0,- Kč




Ceny jsou bez DPH. DPH se platí jen z našich služeb nikoliv z konzulárního poplatku.

Business – nemám za poslední rok žádné vízum do RF

 
Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů