Vízová anketa

Vyplnění a tisk vízové ankety

Vízová anketa – návod na vyplnění a pokyny k tisku

Jak správně vyplnit vízovou anketu:

 • Vízová anketa musí splňovat následující požadavky:
  • vyplňuje se pouze v elektronické podobě
  • k vyplnění použijte určený online formulář: https://visa.kdmid.ru/
 • Vyplnění jednotlivých bodů vízové ankety:
  • Body 1-12 vyplníte podle vlastních údajů.
  • Bod 7 – účel cesty by měl obsahovat slovní popis, za jakým účelem je směřována vaše cesta (př.: návštěva veletrhu, služební cesta, turistika, návštěva rodiny, apod.)
  • Bod 8 –  vyplníme za vás my
  • Bod 13 vyplníte, pokud přikládáte své pozvání. V tomto bodě se uvádí registrační/referenční číslo a název přijímající turistické organizace (přijímající turistická organizace musí být registrována v konzulárním oddělení MZV Ruska), tento bod taktéž vyplní za Vás servisní firma zprostředkovávající vízovou podporu. Pokud žádáte o vízum k cestě do Ruské federace s podnikatelskými záměry, vyplní za Vás servisní firma zprostředkovávající vízovou podporu.
  • Bod 14 by měl obsahovat stěžejní města, která navštívíte.
  • Bod 15 se vyplňuje, pokud existuje doklad o cestovním pojištění platný na území Ruské federace. Musíte uvést číslo tohoto dokumentu a název zdravotní pojišťovny.
  • Bod 16 se vyplňuje, jestliže cestujete s dětmi, které jsou zapsány do vašeho pasu a nemají vlastní pas. Pokud pas mají, pak je pro dítě zapotřebí vyřídit samostatné vízum.
  • Bod 17 vyplňují převážně pouze ženy s dřívějším příjmením.
  • V bodě 18 uveďte prosím celou adresu i s kontaktem na vás.
  • V bodě 20 uveďte vašeho současného zaměstnavatele (název a adresu, i vaši funkci ve firmě).
  • Bod 21 se vyplňuje pokud máte příbuzné v Rusku.

Instrukce pro tisk  vízové ankety – nastavení tiskárny

 • Pro otevření souboru s vízovou anketou se používá ADOBE READER verze 8.0 (bezplatně dostupný program www.adobe.com)
 • Vízová anketa musí být vytištěna na papíře formátu A4 (29,7 cm na výšku a 21cm na šířku), přičemž mají být splněny určité podmínky:
  • Otevřít soubor s anketou v Adobe Reader
  • Vybrat z nabídky bod „Soubor“ (File) a poté „Tisk“(Print)
  • V okně, které se otevře, v oddílu „Zpracování stránky“ (Page Handling) má být v okně „Měřítko stránky“ (Page Scaling:) označení „Žádné“ «None»
  • Políčko „Automaticky otáčet a vystředit“ (Auto-Rotate and Center) nemá být zaškrtnuto

  Tisk vízová anketa