Památky v Moskvě, které musíte navštívit

Panorama okolo náměstí tvoří nejznámější moskevské památky zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO, mezi které patří od roku 1991 i samotné Rudé náměstí s proslulým chrámem Sv. Vasila Blaženého. Tato ruská dominanta ze 16. století jako jedna z mála přečkala bez úhony sovětskou rekonstrukci centra a dodnes nabízí k obdivu své barevné věže ve tvaru sepnutých rukou a podmanivou atmosféru pravoslavného chrámového komplexu. Mezi několika malými kaplemi vzniklo v 90. letech malé muzeum.

Zájemci o historii by však měli zavítat i do Státního historického muzea stojícího na opačné straně náměstí, kde se dozví o ruské historii od prvních písemných zmínek až po moderní dějiny.

Za zmínku rozhodně stojí také nedaleko stojící Spasská věž, která sloužila od 15. století jako vstupní brána do města, ať už pro zahraniční delegace, náboženská procesí nebo samotného cara. V moderní době pak slouží jako oficiální vchod či východ z Rudého náměstí.

chrám Vasila Blaženého

Státní historické muzeum

Státní historické muzeum

Spasská věž

Spasská věž

Kreml – sídlo ruských carů i prezidenta Ruské federace

Za vysokou červenou zdí z pálených cihel, která dodává Rudému náměstí charakteristický přídech, se tyčí další významná památka UNESCO –moskevský Kreml.

Přímo u jeho cihlové hradby naleznete Mauzoleum Vladimira Iljiče Lenina, jednu z nejvyhledávanějších památek v Moskvě. Do výrazné červené hrobky s nápisem Ле́нин se neplatí žádné vstupné, jen je třeba vyčekat si dlouhou frontu a podrobit se přísné bezpečnostní kontrole. Vzhledem k množství návštěvníků není možné si tělo někdejšího vůdce bolševické strany prohlédnout podrobněji. Zlé jazyky však tvrdí, že po nezdařeném nabalzamování zde leží více vosku než skutečného Lenina.

Zpět do světa živých projdeme některou z dvaceti bran v rumělkových hradbách, které chrání nedobytné centrum. Na prohlídku celého areálu je dobré vyhradit si několik hodin, protože zde naleznete několik paláců, kostelů, muzeí, klášterů a zahrad. Nejhonosněji působí Těremový palác z 18. století a nejvíce návštěvníků má možnost podívat se do Velkého kremelského paláce. Pestré nástěnné malby a dokonale provedené fresky vás nechají bez dechu.

Kreml

Kreml

Mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina

Mauzoleum Vladimíra Iljiče Lenina

Velký kremelský palác

Velký kremelský palác

Zbraně, chrámy a pohnutá historie

Z kremelských paláců je možné zahlédnout pouze malý zlomek, jelikož se stále aktivně využívají ke státním návštěvám a část slouží jako sídlo ruského prezidenta. Bez jakýchkoliv omezení je možné zavítat do zbrojnice a obdivovat sbírku zbraní ještě z dob carských a zejména pak poklady, šperky, nádobí i vzácné oblečení nevyčíslitelné hodnoty. Přístupné jsou také chrámy na Chrámovém náměstí, například jedinečný chrám Nanebevzetí Panny Marie (Uspenský chrám), který je jednou z nejstarších dochovaných památek středověkého Ruska a fungoval dokonce jako korunovační katedrála. Pro svatební obřady carské rodiny naopak sloužil zlatem zdobený chrám Zvěstování Panny Marie.

Před zvonicí Ivan Veliký se můžete zaposlouchat do zvuku až třiceti zvonů a prohlédnout si tzv. Ohromný zvon, který se naopak nikdy nerozezněl a je vystavený spolu s jedenáctitunovým úlomkem na žulovém podstavci. Uchozeným nohám pak dopřejte odpočinek v jedné z upravovaných zahrad.

chrám Nanebevzetí Panny Marie

chrám Nanebevzetí Panny Marie

chrám Zvěstování Panny Marie

chrám Zvěstování Panny Marie

Ohromný zvon

Ohromný zvon

Nejkrásnější klášter na světě a bohaté nákupní možnosti

Rozhodně si nenechte ujít také návštěvu sakrálních památek stojících mírně stranou. Třetím objektem UNESCO je totiž Novoděvičí klášter, který patří bezesporu mezi nejkrásnější pravoslavné kláštery na světě. Původně sloužil pouze pro ženy z urozených rodin. Věří se, že se šlechtické rodiny právě takto zbavovaly nepohodlných žen. Díky neustálému přílivu peněz ze šlechtických kruhů zdobí interiér vzácné historické fresky i velmi nákladný inventář. Na hřbitově v blízkosti kláštera naleznete nejen klid, ale také náhrobky významných ruských osobností. Právě zde odpočívají státníci Nikita Chruščov nebo Boris Jelcin a také velikáni ruské literatury jako například L.N. Tolstoj, A.P. Čechov, N.V. Gogol nebo V.V. Majakovskij.

Zastesklo se vám po nakupování, dali byste si zmrzlinu nebo sháníte nějaký pěkný dárek pro blízké? Nejvyšší čas navštívit proslulý obchodní dům GUM, který uzavírá poslední, čtvrtou, stranu Rudého náměstí. V historické budově nákupního centra jsou otevřeny malé obchody s luxusním zbožím i běžné cukrárny. Pokud máte hlad, zastavte se na talíř nějaké typické ruské dobroty. Po občerstvení a nabrání nových sil se můžete rozhodnout, zda se vydáte po stopách známých ruských spisovatelů, navštívíte muzeum kosmonautiky, zajdete na vyhlídku na město nebo se půjdete podívat na socialistické mrakodrapy „Stalinových sedm sester“. S úsměvem a lámanou ruštinou se dostanete i na místa, kam se běžný turista nepodívá.

Ohromný zvon

Novoděvičí klášter

obchodní centrum GUM

obchodní centrum GUM

Stalinových 7 sester

Stalinových 7 sester